Udruge


Stranica 3 od 3123Komentar tjedna

Zakon nam onemogućava da kao lokalna uprava osiguramo isplatu plaće radnicima. Takvu bi mogućnosti objeručke prihvatili kada bi se konačno država značajno decentralizirala i kada bih imali fiskalne mogućnosti i zakonske ovlasti da možemo intervenirati kad je to potrebno.

Boris Miletić / Gradonačelnik Pule