08. prosinac 2018

Preko hvaljenog i nagrađivanog projekta e-naručivanja naručen samo jedan pacijent u ovoj godini!

Putem sustava e-Naručivanje u 2018. termin je uspio dobiti tek jedan od sedam pacijenata, odnosno njih oko milijun.

Iako je trebao uvesti transparentnost u sustav naručivanja na pretrage u bolnicama, smanjiti liste čekanja i zaustaviti lutanje pacijenata po šalterima, hvaljeni i nagrađivani projekt e-Naručivanja Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojeg smo platili više od 6 milijuna kuna, od faze pilota 2012. godine do danas zaživio je tek djelomično, piše Poslovni.hr.

Tako je ove godine putem e-naručivanja liječnički termin uspio dobiti tek jedan od sedam pacijenata, odnosno oko milijun pacijenata. Njih 5,7 milijuna se s uputnicom moralo naručiti na šalteru bolničkog odjela. U planu je bilo da sustav uključuje sve više ustanova i usluga, ali već četiri godine nije se pomaknulo s “mrtve točke”.

Prema riječima liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zapinje na bolnicama koje nisu jednako opremljene, ali i osoblje različite surađuje.

“U velikom broju slučajeva ili ne možemo e-naručiti pacijente, ili se pokaže da nam se nude termini u dalekoj budućnosti, iako smo procijenili da bi to za pacijenta moglo biti kasno. Često je stvar u opremi, a vrlo često u bolničkom osoblju koje se oglušuje na preporuke liječnika obiteljske medicine i naručuje po svom, pa često imamo dojam da nekome nije stalo da ovaj sustav zaživi”, objasnila je kako to izgleda u praksi Ines Balint iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (Kohom), specijalistica obiteljske medicine.

Inicijalni izvor podatakaPoslovni.hr
InstitucijaHZZO
Procjenjeni iznos rastrošno
potrošenih javnih sredstava
6.000.000 kn
Težinski indeksSramotno („Ne mogu vjerovat…“)
Linkovi

Poslovni.hr